Klimasats-prosjekt

Ny Gimse skole og idrettshall

Prosjektnavn: Ny Gimse skole og idrettshall
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Melhus kommune bygger en ny klimavennlig barneskole med idrettshall på Gimse. Kommunen har som mål å oppnå 30 % reduksjon i klimagassutslipp for bygget.