Klimasats-prosjekt

Nye Gimse skole og idrettshall

Fylke: Trøndelag
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Melhus kommune har bygget en ny klimavennlig barneskole og idrettshall på Gimse. Skolen og idrettshallen er bygget med lavkarbonbetong og konstruksjonene i idrettshallen er i massivtre.

Reduserte klimagassutslipp

Sammenliknet med et referansebygg, har kommunens bruk av lavkarbonbetong gitt 21 prosent reduksjon i klimagassutslippene, totalt 82,7 tonn CO2-ekvivalenter. Bruk av massivtre har gitt 23 prosent reduksjon, totalt 12,5 tonn CO2-ekvivalenter.

Bedre inne- og utemiljø

Bruken av lavkarbonbetong og massivtre har ført til et bedre inne- og utemiljø. I tillegg har kommunen installert solceller og bruker grunnvann som varmekilde. Skolen og idrettshallen er også Svanemerket.

Relevante lenker