Klimasats-prosjekt

Ny sentralskole i Hemsedal

Prosjektnavn: Ny sentralskole i Hemsedal
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Hemsedal kommune har bygget en ny skole i massivtre med passivhus standard. Prosjektet har redusert klimagassutslippene med 40 prosent sammenliknet med et referansebygg.

Lavere kostnader til drift og vedlikehold

Kommunen forventer reduserte drifts- og vedlikeholdkostnader for skolen de neste årene. Noen av tiltakene kommunen har gjort, er blant annet

  • massivtre i hovedkonstruksjoner og vegger
  • vegger og etasjeskiller i massivtre
  • tynnplater i tre i delevegger
  • etablering av brønnpark og vannbåren oppvarming
  • vinduer og dører med god varmeisolasjon (U-verdi på 0,7)
  • trapper i massivtre, og ikke betong

Mindre støy og støv

Ved å bruke massivtre, har byggeplassen vært mindre preget av støy og støv, og det var mindre behov for oppvarming og uttørking.

Økt engasjement

Prosjektet har ført til økt engasjement og kunnskap hos Hemsedal kommune og driftsoperatørene. Det har også skapt stor motivasjon for å fortsette med å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i fremtidige byggeprosjekter.

Relevante lenker