Klimasats-prosjekt

Ny sentralskole i Hemsedal

Prosjektnavn: Ny sentralskole i Hemsedal
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Hemsedal kommune er i gang med å bygge en ny skole og har som mål å kutte klimagassutslippene med 40% sammenliknet med et referansebygg. Kommunen skal blant annet benytte klimavennlige materialer som massivtre, ha fossilfri byggvarme, og tilrettelegge for elbil og sykkel.

Relevante lenker