Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskule i Volda

Prosjektnavn: Ny ungdomsskule i Volda
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: VOLDA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Volda kommune har kartlagt klimavennlige løsninger ved bygging og drift av en ny ungdomsskole. Kartleggingen inkluderer energiløsninger og klimavennlig materialbruk og klimatiltak ved byggeplass er vurdert. Mye av resultatet fra forprosjektet er implementert som krav i konkurransegrunnlaget.