Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskule i Volda

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: VOLDA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Volda kommune har kartlagt klimavennlige løsninger ved bygging og drift av en ny ungdomsskole. Kartleggingen inkluderer energiløsninger og klimavennlig materialbruk og klimatiltak ved byggeplass er vurdert. Mye av resultatet fra forprosjektet er implementert som krav i konkurransegrunnlaget.