Klimasats-prosjekt

Nye Hareid symjehall

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HAREID KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hareid kommune skulle fornye en svømmehall og ønsket å utrede ulike klimavennlige løsninger som gjenbruk, materialvalg, arealbruk og energiløsninger.

Dessverre ble prosjektet utsatt i tid og avlyst.

Relevante lenker