Klimasats-prosjekt

Nye Hyen skule

Prosjektnavn: Nye Hyen skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Gloppen kommune skal bygge en ny skole og vil kartlegge klimagassreduserende tiltak som materialvalg, gjenbruk, egenprodusert strøm og vannbåren varme.