Klimasats-prosjekt

Nye Hyen skule

Fylke: Vestland
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mai 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gloppen kommune har kartlegt klimagassreduserende tiltak som materialvalg, gjenbruk, egenprodusert strøm og vannbåren varme ved Nye Hyen skule.

Forprosjektet er utarbeidet og sluttført av samlet prosjekteringsgruppe, der flere fag har vurdert tiltak som vil medføre at prosjektet oppnår reduserte klimagassutslipp. 

I tillegg til materialvalg har gruppen vurdert gjenbruk av materialer fra det eksisterende skolebygget som skal rives.

Konklusjonene fra forprosjektet tas med i det videre arbeidet. Planlagt byggestart er i 2024 med ferdigstilling til skolestart 2025.

Som en følge av konklusjonene fra forprosjektet vil tilbudsgrunnlaget inneholde følgende:

  • Krav om bruk av materialer som gir klimagassreduksjoner som vist i vedlegg.
  • Forslag om gjenbruk av materialer og elementer fra det eksisterende skolebygget så langt som mulig.