Klimasats-prosjekt

Nye Hyen skule

Fylke: Vestland (N)
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mai 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Gloppen kommune skal bygge en ny skole og vil kartlegge klimagassreduserende tiltak som materialvalg, gjenbruk, egenprodusert strøm og vannbåren varme.