Klimasats-prosjekt

Nye Skavanger skole

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kongsberg kommune har bygd en ny barneskole i massivtre. Skolen er bygd som plusshus med solceller, og energieffektiviseringstiltak slik som superisolerte fire-lags glass i fasadene og ekstra god tetting for lave u-verdier. Bruken av tre som byggemateriale istedet for stål og beting har redusert utslippet med 357 tonn CO2.

Kommunen hadde planer om å lage et mikrokraftverk, men dette ble ikke realisert. 

Relevante lenker