Klimasats-prosjekt

Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har gjennomført klimatiltak i ny ungdomsskole, videregående skole og idrettshall på Tangvall i Søgne.

Høye ambisjoner: Lave utslipp og bruk av solenergi

Bygget er utformet som et plussenergihus. Sirkulær økonomi og klimavennlige materialer har stått sentralt i vurderingene av tiltakene. Det er viktig at tiltakene som er gjort på utearealet er synlige, slik at de kan benyttes i undervisningssammenheng på både ungdomsskole og videregående skole.

Klimatiltak i bygget

  • Kommunen har bygget et energieffektivt bygg som  oppfyller energikrav i TEK 17 og er bygd som et nullutslippsbygg etter definisjonen ZEB–O +20% M. Det betyr at bygget vil produsere nok fornybar energi fra solceller, slik at det dekker klimagassutslipp fra driften av bygget og 20 prosent av CO2-utslippene forbundet med materialer benyttet i byggkonstruksjonen.
  • Bygget har fått innstallert solceller på taket, ventilasjonsanlegg med effektive vifter (lav SFP, Specific Fan Power) og en energibrønnpark som forsyner bygget med varme og frikjøling. Bygget har også en el-kjel ved ekstra behov for oppvarming.
  • Skolen er bygget i klimavennlige materialer som tre, lavkarbonbetong klasse A, fibergips i stedet for standardgips og resirkulert stål. I hulldekker har kommunen brukt lavkarbon klasse ekstrem, som anses å være et nytt produkt på markedet.

Klimatiltak i uteareal

Kommunen har gjennomført følgende tiltak:

  • støpt betongflater og kanter i lavkarbonbetong klasse A
  • erstattet asfalt med 40 prosent (øvre lag) og 60 prosent (nedre lag) gjenbruksasfalt
  • sykkelstativ med 60 års levetid
  • økt antall trær på skoleområdet

Bruk av resirkulert asfalt viste seg i dette prosjektet å være et overraskende effektivt tiltak for å bidra til å oppnå ønsket klimagassreduksjon.

Relevante lenker