Klimasats-prosjekt

Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune skal gjennomføre klimatiltak i ny ungdomsskole, videregående skole og idrettshall på Tangvall i Søgne.

Høye ambisjoner: Lave utslipp og bruk av solenergi

Ambisjonen for bygget er å produsere nok fornybar energi fra solceller, slik at det dekker alle klimagassutslippene fra driften av bygget. Energiproduksjonen skal også dekke 20 prosent av utslippene fra produksjonen av materialene brukt i bygget. Sirkulær økonomi vil stå sentralt i vurderingene av tiltakene. Det vil være viktig at tiltakene som gjøres på utearealet er synlige, slik at de kan benyttes i undervisningssammenheng på både ungdomsskole og videregående skole.

Prosjektets valgte løsninger er per 2020 innenfor den overordnede prosjektambisjonen.

Klimatiltak i bygget

  • Kommunen vil bygge et energieffektivt bygg som tilfredsstiller passivhuskravene i NS3701.
  • Bygget skal ha solceller på taket, ventilasjonsanlegg med effektive vifter (lav SFP) og en energibrønnpark som forsyner bygget med varme og frikjøling.
  • Skolen skal bygges i klimavennlige materialer som tre, lavkarbonbetong klasse A og resirkulert stål. I hulldekker ønsker kommunen å bruke lavkarbon klasse ekstrem, som anses å være et nytt produkt på markedet.
  • Prosjektet har benyttet lavkarbon X‐trem i hulldekker fra Contiga. Disse har lavere utslipp enn hulldekker i standard lavkarbonbetong klasse A, og var det hulldekket med det laveste dokumenterte utslipp på markedet ved anskaffelsestidspunkt.
  • Det er planlagt fossilfri byggeplass.

Klimatiltak i uteareal

Kommunen har per 2022 gjennomført en prosess for vurdering av klimatiltak i utearealene. Prosessen konkluderte med følgende tiltak:

  • støpte betongflater og kanter i lavkarbonbetong klasse A
  • erstatte asfalt med 40 prosent (øvre lag) og 60 prosent (nedre lag) gjenbruksasfalt
  • sykkelstativ med 60 års levetid
  • øke antall trær

Bruk av resirkulert asfalt viste seg i dette prosjektet å være et overraskende effektivt tiltak for å bidra til å oppnå ønsket klimagassreduksjon.

Relevante lenker