Klimasats-prosjekt

"Nye" Tjøme ungdomsskole

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Færder kommune har bygget ny ungdomsskole på Tjøme i klimavennlige materialer, og med en fossilfri byggeplass. Kommunen har som mål å redusere utslipppene med 30 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Ny skole sommeren 2023

Prosjektet startet opp november 2021. Totalentreprenøren har bygget skolen i massivtre på 1600 m2. De har etablert fem energibrønner, og det er lagt opp til vannbåren varme i alle rom. Skolen er så og si ferdig og er tatt i bruk. Kommunen vil ha en prøvedriftsperiode fram til mai 2024.