Klimasats-prosjekt

"Nye" Tjøme ungdomsskole

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Færder kommune skal bygge ny ungdomsskole på Tjøme i klimavennlige materialer, og ha en fossilfri byggeplass. Kommunen har som mål å redusere utslipppene med 30 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Ny skole sommeren 2023

Prosjektet startet opp november 2021. Totalentreprenøren har begynt byggingen av skolen i massivtre på 1600 m2. De har også etablert fem energibrønner, og det er lagt opp til vannbåren varme i alle rom. Skolen skal stå ferdig juni 2023.