Klimasats-prosjekt

"Nye" Tjøme ungdomsskole

Prosjektnavn: "Nye" Tjøme ungdomsskole
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Færder kommune skal bygge ny ungdomsskole på Tjøme i massivtre og andre klimavennlige materialer og gjøre byggeplassen fossilfri. Målet er å oppnå 30% reduserte klimagassutslipp fra bygget.