Klimasats-prosjekt

Nytt opplæringsfartøy

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal kjøpe et nytt og moderne opplæringsfartøy for videregående skoler og fagskoler. Fartøyet skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Klimavennlig fartøy

Fylkeskommunen ønsker et klimavennlig fartøy, og har valgt en hybridløsning med batteri. Skipet skal også være tilrettelagt for hydrogen slik at fremtidige utslipp kan reduseres ytterligere.