Klimasats-prosjekt

Nytt opplæringsfartøy

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har anskaffet et nytt og moderne opplæringsfartøy til Måløy videregående skole. Fartøyet MS Skulebas har en hybridløsning med batteripakke på 1028 kW.

Den batterihybride løsningen reduserer klimagassutslippene med 107 tonn CO2 per år, sammenlignet med det gamle opplæringsfartøyet som fases ut. Som følge av batteriløsningen reduseres drivstofforbruket fra ca. 120 000 liter marin gassolje per år, til ca. 80 000 liter per år. Skipet er også tilrettelagt for hydrogen, slik at fremtidige utslipp kan reduseres ytterligere.

MS Skulebas ble overlevert sommeren 2023 og er tatt i bruk i undervisningen. Båten er 36 meter lang og 9,5 meter bred. Båten er innredet for 17 elever og lærere, i tillegg til et mannskap på tre. 

Vestland fylkeskommune har også fått Klimasats-støtte til hydrogenløsning i fartøyet. Se lenke under.

Relevante lenker