Klimasats-prosjekt

Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt

Prosjektnavn: Nytt sykehjem i Moelv – forprosjekt
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ringsaker kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt sykehjem. Prosjektet har blant annet sett på materialvalg og reduksjon av klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplassen.

Mulighet for store utslippskutt

Det planlagte sykehjemmet har 28 prosent lavere klimagassutslipp enn et typisk referansebygg over byggets livsløp på 60 år. Klimavennlige energiløsninger står for mesteparten av reduksjonen i klimagassutslippene. Kun fire prosent av reduksjonen kommer fra materialvalgene.

Kommunen ser at det er mulig å redusere utslippene fra materialer ytterligere, men at det bør skje i andre prosjekter enn sykehjem. Mer spesifik er det lettere å velge klimavennlige materialer i bygg som har lavere brannkrav og ikke har etasjer under bakken.

Relevante lenker