Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune

Fylke: Innlandet
Søker: SØNDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Søndre Land kommune skal lage en strategisk plattform for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Arbeidet vil gi konkrete tiltak i kommunens eget planarbeid og legge føringer for krav i private reguleringsplaner.

Relevante lenker