Klimasats-prosjekt

Økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune

Prosjektnavn: Økt klima- og miljøhensyn i Søndre Land kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SØNDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Søndre Land kommune skal lage en strategisk plattform for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Arbeidet vil gi konkrete tiltak i kommunens eget planarbeid og legge føringer for krav i private reguleringsplaner.

Relevante lenker