Klimasats-prosjekt

Ombruk av byggematerialer i Trondheim kommune

Prosjektnavn: Ombruk av byggematerialer i Trondheim kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Trondheim kommune har utredet klimavennlige løsninger ved riving av bygg, og skal gjennomføre en mulighettstudie for oppbevaring, re-sertifisering og ombruk av byggematerialer.

Ved prosjektets slutt konstaterer Trondheim kommune at prosjektet endte opp mye større enn bare kartlegging. Kommunen har startet et lager for konstruksjonsmaterialer da mellomlagring er en stor barriere for gjenbruk. Kommunen har ansatt en gjenburkskoordinator og gjenbruksoperatør som skal drifte lageret og koordinere gjenbruk på tvers av prosjekter. Kommunen har anskaffet et digitalt registreringsverktøy, Loopfront. Videre har komunen inngått samarbeid med SINTEF fortesting av takstein og teglstein og startet flere prosjekter med fokus på gjenbruk, slik som Lilleby skole, Gamle Breidablikk skole, Nidarvoll-prosjektene med mer. Kommunen har også etablert en prosjektgruppemøte på tvers av enheter i kommunen som har jevnlige møter om gjenbruksprosjekter.