Klimasats-prosjekt

Ombygging av ferje til batterielektrisk drift

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2024
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn: