Klimasats-prosjekt

Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift

Prosjektnavn: Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 19 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
  • Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner i støtte til merkostnader ved ombygging av MS Fjordled.
  • Søsterbåten har tidligere fått støtte. Når begge båtene blir helelektriske, vil dette bli det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet.
  • Rogaland har også fått støtte fra Enova til ladeinfrastruktur.