Hurtigbåtprogrammet

Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 19 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:
  • Rogaland fylkeskommune har fått støtte til merkostnader ved ombygging av MS Fjordled.
  • Søsterbåten har tidligere fått støtte. Dette er det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet.