Hurtigbåtprogrammet

Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 19 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:
  • Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner i støtte til merkostnader ved ombygging av MS Fjordled.
  • Søsterbåten har tidligere fått støtte. Når begge båtene blir helelektriske, vil dette bli det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet.
  • Rogaland har også fått støtte fra Enova til ladeinfrastruktur.