Klimasats-prosjekt

Omlegging til nullutslippskjøretøy i Hå

Prosjektnavn: Omlegging til nullutslippskjøretøy i Hå
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Kommunen har etablert 57 ladepunkter og hør økt el-bilparken fra 0 til 6 el-biler så langt. Planen er at 48 tjenestebiler skal skiftes ut til fossilfritt innen 2024.

Relevante lenker