Klimasats-prosjekt

Omlegging til nullutslippskjøretøy i Hå

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har etablert 57 ladepunkter og hør økt el-bilparken fra 0 til 6 el-biler så langt. Planen er at 48 tjenestebiler skal skiftes ut til fossilfritt innen 2024.

Relevante lenker