Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger, 2. trinn

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SURNADAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Surnadal kommune vil utrede bruk av klimavennlige materialer og energiløsninger ved oppføring av nye omsorgsboliger.