Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger, 2. trinn

Prosjektnavn: Omsorgsboliger, 2. trinn
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SURNADAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Surnadal kommune vil utrede bruk av klimavennlige materialer og energiløsninger ved oppføring av nye omsorgsboliger.