Klimasats-prosjekt

Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevne

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 2 344 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hemsedal kommune har bygget et omsorgsbygg i massivtre med passivhus standard. Kommunen har kuttet klimagassutslippene med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg. 

Reduserte klimagassutslipp og andre positive resultater

Kommunen estimerer at prosjektet gir klimagassreduksjoner på 80 tonn CO2-ekvivalenter over byggets levetid. Kommunen forventer også reduserte drifts‐ og vedlikeholdkostnader de neste årene.

I tillegg rapporterer kommunen at byggeplassen har vist seg å være mye mindre preget av støy og støv. Det har også vært mindre behov for oppvarming og uttørking av bygningsmassen.

Mange ulike klimatiltak

Kommunen har gjennomført mange ulike tiltak i bygget, blant annet har de brukt

  • massivtre i hovedkonstruksjoner og vegger
  • klimavegger og etasjeskiller i massivtre
  • tynnplater av tre i delevegger
  • isolerte vinduer og dører (U‐verdi på 0,7)
  • trapper i massivtre, og ikke betong

Kommunen har også etablert en brønnpark, og all oppvarming i bygget er vannbåren. Utenfor har kommunen etablert parkering med ladepunkter for biler og sykler.

Gir motivasjon til videre innsats

Prosjektet har i stor grad ført til engasjement og kunnskapsutvikling hos Hemsedal kommune og driftsoperatørene. Dette har skapt motivasjon til å fortsette med å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i kommunale bygg. 

Relevante lenker