Klimasats-prosjekt

Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevne

Prosjektnavn: Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevne
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 2 344 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Hemsedal kommune er igang med å bygge et omsorgsbygg og har som mål å kutte klimagassutslippene med 40% sammenliknet med et referansebygg. Kommunen skal blant annet benytte klimavennlige materialer som massivtre, ha fossilfri byggvarme, og tilrettelegge for elbil og sykkel.

Relevante lenker