Klimasats-prosjekt

Omstilling av eldre bygg til nullhus

Prosjektnavn: Omstilling av eldre bygg til nullhus
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Øystre Slidre kommune har kjøpt et næringsbygg fra 1960-tallet, og ønsker å gjøre det om til et nullhus på en klimavennlig måte. Kommunen skal etablere næringsklyngen Klima+ (se lenke under) i bygget.

Resultater

Kommunen har sammenliknet energibruk og klimagassutslipp for flere alternativer for oppgradering av bygget. Det er blant annet gjort beregninger for oppgradering og for nybygg, både for nullenergihus (lavt energiforbruk) og nullutslippshus (lavt klimagassutslipp).

Beregningene har gitt følgende hovedfunn:

  • Oppgradering av bygget med anbefalte tiltak gir mindre utslipp enn å bygge et nytt passivhus.
  • Energioppgradering i kombinasjon grunnvarme reduserer klimagassutslippet med 77%.
  • Solcellepaneler på taket kan gjøre at bygget nærmer seg et nullutslippshus over levetiden på 60 år.

Flere funn og energi- klimagass- og kostnadsberegninger kan leses i konsulentrapporten under.

Relevante lenker