Klimasats-prosjekt

Omstilling av eldre bygg til nullhus

Fylke: Innlandet
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Øystre Slidre kommune har kjøpt et næringsbygg fra 1960-tallet, og ønsker å gjøre det om til et nullhus på en klimavennlig måte. Kommunen skal etablere næringsklyngen Klima+ (se lenke under) i bygget.

Resultater

Kommunen har sammenliknet energibruk og klimagassutslipp for flere alternativer for oppgradering av bygget. Det er blant annet gjort beregninger for oppgradering og for nybygg, både for nullenergihus (lavt energiforbruk) og nullutslippshus (lavt klimagassutslipp).

Beregningene har gitt følgende hovedfunn:

  • Oppgradering av bygget med anbefalte tiltak gir mindre utslipp enn å bygge et nytt passivhus.
  • Energioppgradering i kombinasjon grunnvarme reduserer klimagassutslippet med 77%.
  • Solcellepaneler på taket kan gjøre at bygget nærmer seg et nullutslippshus over levetiden på 60 år.

Flere funn og energi- klimagass- og kostnadsberegninger kan leses i konsulentrapporten under.

Relevante lenker