Klimasats-prosjekt

Omstillingskompetanse for lavutslippssamfunnet

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestfold og Telemark fylkeskommune, sammen med Viken, har utviklet og testet et nyskapende opplegg for å styrke kommuners omstillingskompetanse for lavutslippssamfunnet. Tiltaket skal være et tilbud om kompetanseutvikling for folkevalgte, og for ledere og nøkkelpersoner i kommuner og fylkeskommuner. 

Strategi for kompetanseheving

Høsten 2020 tok Asker kommune over prosjektet. Kommunen har sammen med KS, CICERO Senter for klimaforskning og Universitetet i Sørøst Norge, laget en strategi for planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak i kommunesektoren.

Hele strategien kan lastes ned under.

Klimasats-prosjektet som ble et studietilbud

Strategien fra prosjektet munnet ut i et tilbud om etterutdanning på Universitet i Oslo. Innholdet i kurset er utviklet av forskningssentrene Include og insam. Studietilbudet retter seg mot fagfolk og ledere som ønsker å ta en rolle i lokale omstillingsprosjekter.

I løpet av kurset vil deltakerne lære om ulike tilnærminger, metoder og virkemidler som kan egne seg i omstillingsarbeidet. Ved å ta utgangspunkt i reelle utfordringer, vil det være praktisk anvendbart i egen organisasjon.