Klimasats-prosjekt

Opplæring i klimasmart landbruk i Narvik og Evenes

Prosjektnavn: Opplæring i klimasmart landbruk i Narvik og Evenes
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 48 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog