Klimasats-prosjekt

Opplæring i klimasmart landbruk i Narvik og Evenes

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 48 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik og Evenes har gjennomført en fagdag om klimasmart landbruk.

Temaer på fagdagen var bl.a.

  • vekstskifte og metoder for fornying av eng, drenering, karbonlagring, målrettet gjødsling
  • reduksjon av transportbehov fôr/gjødsel, økonomi/transportberegninger
  • vanndirektivet