Klimasats-prosjekt

Opplæring i klimasmart landbruk i Narvik og Evenes

Prosjektnavn: Opplæring i klimasmart landbruk i Narvik og Evenes
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 48 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Narvik og Evenes har gjennomført en fagdag om klimasmart landbruk.

Temaer på fagdagen var bl.a.

  • vekstskifte og metoder for fornying av eng, drenering, karbonlagring, målrettet gjødsling
  • reduksjon av transportbehov fôr/gjødsel, økonomi/transportberegninger
  • vanndirektivet