Klimasats-prosjekt

Partnarskap for klimaleiing

Prosjektnavn: Partnarskap for klimaleiing
Fylke: Vestland (N)
Søker: STORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Stord kommune vil samarbeide med lokalt næringsliv for å redusere klimagassutslipp, og skal ansette en prosjektleder for å koordinere arbeidet.

Kommunen har utarbeideta in samarbeidsavtale mellom kommunen og Aker Solutions som er vedtatt i kommunestyret. Det er konkretisert fokusområder og problemstillinger som skal vuderes i prosjektet. Kommunen har vurdert at gjeldende fokusområde er havneområde/infrastruktur for ren kraftforsyning, grønne innkjøp og effektiv og miljøvennlig persontransport.

Det er fastsatt effektmål ved de ulike fokusområdene, som skal være etablering av mål for klimagassreduksjon, Det er gjennomført reisevaneundersøkelse for å se på hvilken transporttyåe amsatte briler til næringsområdet til Aker solutions. Det er startet opp et arbeid med å kartlegge klimagassutslepp i organisasjonene.