Klimasats-prosjekt

Partnarskap for klimaleiing

Prosjektnavn: Partnarskap for klimaleiing
Fylke: Vestland (N)
Søker: STORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Stord kommune inngikk et samarbeid med de største næringsvirksomhetene i kommunen for å redusere klimagassutslipp. Dette var Aker Solutions og næringsklyngen NCE Maritime CleanTech. Sammen skulle de arbeide med planlegging og gjennomføring av klimatiltak i  havneområde med infrastruktur for ren kraftforsyning, grønne innkjøp og effektiv og miljøvennlig persontransport. 

I prosjektet definerte arbeidsgruppen fokusområder og behov for datagrunnlag. Fokusområdene var grønne innkjøp av arbeidstekstiler, klimavennlig infrastruktur i havn og klimavennlig persontransport. 

Opprinnelig var planen at partene skulle gjennomføre klimatiltak og måle effekten av disse. Arbeidsgruppa erfarte at å innhente et godt nok datagrunnlag for å kunne kvantifisere tiltak har tatt vesentlig mer tid enn planlagt. Dette ga lite tid til å starte prosessen med å initiere tiltakene. Det var også tidkrevende å finne felles innsatsområder mellom kommunen og de private partnerne på grunn av ulike rammer, økonomi og markedsstyring. Kommunen har ikke gjennomført klimatiltak men gjort seg erfaringer med samarbeidet. 

Kommunen har i prosjektet fått god erfaring med å etablere et samarbeid med privat næringsliv, det er utarbeidet datagrunnlag for klimatiltak på vei og det er definert tiltak. Kommunen skriver at den vil fortsette arbeidet etter prosjektets slutt med samarbeid med privat virksomhet.