Klimasats-prosjekt

Planlegging for klimanøytral hyttebygging

Prosjektnavn: Planlegging for klimanøytral hyttebygging
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Øystre Slidre kommune skal ansette en prosjektleder som blant annet skal utvikle næringsklyngen Klima+ til å bli et kompetansesenter på klimavennlig hyttebygging og hyttebruk.

Gjennom utviklingen av Klima+ ønsker kommunen å etablere et miljø for klimatilpasset arealplanlegging.