Klimasats-prosjekt

Plastsmart kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 315 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Namsos kommune har kartlagt hvordan den kan redusere plastforbruket sitt. Kommunen så på plastinnkjøp og -forbruk i intern drift. 

Kommunen har samtidig jobbet med ny avfallsløsning for plast som gjør at plastavfallet kan sendes til materialgjenvinning.

Som resultat har alle barnehagene i kommunen fått en målsetting om å fase ut unødvendig bruk av plast. For eksempel skal barnehagene slutte med skotrekk og plastposer til oppbevaring av klær.

Kommunen tipser om å oppsøke andre komuner som har gjort noe liknende. Namsos samarbeidet med Oslo kommune som har erfaring fra liknende plastprosjekter.

Relevante lenker