Klimasats-prosjekt

Prøv en elsykkel

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tønsberg kommune har kjøpt inn elsykler og ellastesykler for gratis utlån til innbyggerne. Klimaeffekten av tiltaket er basert på at elsykler kan erstatte kjøring med bil. Kommunen har beregnet klimaeffekten til ca 828 kg/C02-ekv per år.

Etter å ha prøvd utlånsordningen noen år, ser kommunen at syklene er hyppig utlånt, særlig i sommermånedene.

Noen erfaringer kommunen har fått

Kommunen trekker frem noen viktige erfaringer fra prosjektet:

  • kjøp sykler av god kvalitet, for slitasjen er høy ved utlån
  • ha service av syklene underveis
  • bruk en enkel bookingløsning på nett, for det senker terskelen for brukerne å prøve
  • velg et sentralt hentested med åpningstider tilsvarende andre butikker
  • ha en liten sum penger i bakhånd til å følge opp brukernes ønske om for eksempel sykkelvogn eller barnesete
Relevante lenker