Klimasats-prosjekt

Rådgiver innkjøp – fagansvarlig

Prosjektnavn: Rådgiver innkjøp – fagansvarlig
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 1 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Alta kommune har ansatt en innkjøpsrådgiver for å jobbe med klima og miljø i anskaffelser. Prosjektet dreier seg om bygg, inkludert et nytt omsorgssenter, og konkrete avtaler som skal fornyes.

Innkjøpsrådgiveren stilles også til rådighet for deltakerne i Klimanettverk Nord-Norge. 

Prosjektet er godt i gang

Så langt i prosjektet har innkjøpsrådgiveren

  • bistått i alle anbudskonkurranser gjennomført av innkjøpsavdelingen
  • opprettet et nettverk for grønne anskaffelser i Finnmark
  • gjennomført en markedsundersøkelse med lokalt næringsliv og entreprenører innen bygg og anlegg om klima- og miljøstandarder
  • etablert et samarbeid med Framtiden i våre hender og lokalt næringsliv, for å lage et folkeverksted som skal bidra til å øke bevisstheten rundt sirkulær økonomi
  • utarbeidet mal til konkurransegrunnlag med større hensyn til klima og miljø
  • startet opp et internt prosjekt for å lage system og rutiner for ombruk av møbler
  • laget avfallsstandard og transportstandard for kommunens leverandører

Holdningsendring i kommunen

Kommunen erfarer at flere og flere har økt bevissthet rundt klima og sirkulær økonomi. De melder også om en holdningsendring i egen organisasjon, når de har personer som jobber aktivt og kontinuerlig med dette.

Kommunen trekker også frem at de har hatt konkurranser der klima har vært avgjørende, uten at det har medført en høyere pris.

Relevante lenker