Klimasats-prosjekt

Rådgiver innkjøp – fagansvarlig

Prosjektnavn: Rådgiver innkjøp – fagansvarlig
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 1 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Alta kommune har ansatt en innkjøpsrådgiver i to år for å jobbe med klima og miljø i anskaffelser. Prosjektet skal dreie seg om bygg, inkludert et nytt omsorgssenter, og konkrete avtaler som skal fornyes i 2021.

Innkjøpsrådgiveren skal også stilles til rådighet for alle deltakerne i Klimanettverk Nord-Norge. 

Prosjektet er godt i gang

Så langt har kommunen:

  • utarbeidet mal til konkurransegrunnlag med større hensyn til klima og miljø
  • startet opp et internt prosjekt for å opprette et system og rutine for gjenbruk og ombruk av møbler
  • laget avfallsstandard og transportsstandard for kommunens leverandører

De har også bidratt inn i flere anbudskonkurranser.

Relevante lenker