Klimasats-prosjekt

Rådgiver innkjøp – fagansvarlig

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 1 650 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune har hatt en innkjøpsrådgiver for å jobbe med klima og miljø i anskaffelser.

Innkjøpsrådgiveren har:

  • bistått i alle anbudskonkurranser gjennomført av innkjøpsavdelingen
  • opprettet et nettverk for grønne anskaffelser i Troms og Finnmark
  • gjennomført en markedsundersøkelse med lokalt næringsliv og entreprenører innen bygg og anlegg om klima- og miljøstandarder
  • startet et prosjekt for informasjon om grønne anskaffelser for lokalt næringsliv i samarbeid med en ekstern aktør
  • laget mal til konkurransegrunnlag med større hensyn til klima og miljø
  • startet opp et internt prosjekt for å lage system og rutiner for ombruk av møbler
  • laget avfallsstandard og transportstandard for kommunens leverandører
  • bistått i søknader som Klimasats-midler

Holdningsendring i kommunen

Kommunen erfarer at flere og flere har økt bevissthet rundt klima og sirkulær økonomi. De melder også om en holdningsendring i egen organisasjon, når de har personer som jobber aktivt og kontinuerlig med dette.

Kommunen trekker også frem at de har fått med en del mindre kommuner som har dårligere forutsetninger for å ta klima- og mijøhensyn.

Kommunen trekker også frem at de har hatt konkurranser der klima har vært avgjørende, uten at det har medført en høyere pris.

Relevante lenker