Klimasats-prosjekt

Rådgiving for elbillading i borettslag og sameier

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skulle opprette en rådgivningstjeneste for lading i borettslag. Dessverre ble prosjektet avlyst.