Klimasats-prosjekt

Rådhuslading av tjenestebiler og sykler

Prosjektnavn: Rådhuslading av tjenestebiler og sykler
Fylke: Agder (N)
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 145 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Sykkel