Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassar i fjellandbruket

Fylke: Innlandet
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: