Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassutslipp fra VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim har fått konsulentbistand til å beregne klimafotavtrykket for VA-arbeid i kommunen. Kommunen har fått detaljerte tall for klimafotavtrykk fordelt på maskiner, materiell og transport i prosjektene.