Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassutslipp fra VA-anlegg

Prosjektnavn: Reduksjon av klimagassutslipp fra VA-anlegg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Vann og avløp

Trondheim har fått konsulentbistand til å beregne klimafotavtrykket for VA-arbeid i kommunen. Kommunen har fått detaljerte tall for klimafotavtrykk fordelt på maskiner, materiell og transport i prosjektene.