Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Namsos kommune har redusert matsvinn ved sykehjem, bo- og velferdssentre, omsorgsboliger og hjemlevering. I tillegg skal skolemat i grunnskolen fases inn i løpet av 2020 og 2021.

Relevante lenker