Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Namsos kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Namsos kommune har redusert matsvinn ved sykehjem, bo- og velferdssentre, omsorgsboliger og hjemlevering. I tillegg skal skolemat i grunnskolen fases inn i løpet av 2020 og 2021.

Relevante lenker