Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Indre Østfold kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere matsvinn i kommunen. De har kartlagt matsvinn på kjøkkenet ved Løkentunet helsesenter og organisert informasjonsutveksling mellom avdelinger og kjøkken som bidrar til mer tilpassede menyer og reduserer matsvinnet. Kommunen har også gitt informasjon om prosjektet til pårørende, politikere og på kommunen sine nettsider.

Prosjektet førte til at matsvinnet ble redusert med ca. 30 %, fra 100 kg per uke til 70 kg per uke. Denne reduksjonen tilsvarer 2 tonn CO2-ekvivalenter i 2022.

Kommunen måtte endre deler av prosjektet på grunn av omorganisering slik at kjøkkenet ved rådhuset gikk ut.