Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Indre Østfold kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Kommunen ønsker å utarbeide rutiner og klimavennlige menyer som gjør at mat ikke kastes etter møter og i kantina i rådhuset i Askim. Arbeidet i sykehjemmene ble vanskeligjort under pandemien og trukket ut av prosjektet.