Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Tromsø kommune

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 81 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tromsø kommune har gjennomført et pilotprosjekt for å redusere matsvinn. Prosjektet varte i fire uker, og skulle inkludere omsorgssektoren, skoler og rådhuskantina. Blant annet på grunn av koronapandemien og smittevern, måtte samarbeid med omsorgssektoren utgå. 

Det ble gjennomført tiltak for å redusere matsvinn ved kantina på Rådhuset, og et undervisningsopplegg om matsvinn for 6. trinn på Fagereng skole.

Matsvinn i Tromsø

Hver Tromsøværing kaster omtrent 42 kilo mat i året, noe som tilsvarer over 200 kg CO2-ekvivalenter. Tromsøs befolkning (78 000 innbyggere) har dermed et samlet klimagassutslipp fra å kaste mat på over 15 000 tonn. Om matsvinnet reduseres, vil også klimagassutslippet og matkostnader reduseres.

Det er vanskelig å måle en klimagassreduksjon av tiltakene, men kommunen antar at flere har blitt mer bevisste, og vil kaste mindre mat som følge av prosjektet.

Økt bevissthet om matsvinn

Rådhuskantina hadde nokså lite matavfall i utgangspunktet. Det ble kastet litt over 5 kg mat i uka fra besøkende før prosjektet startet, og det holdt seg stabilt. På kjøkkenet ble matavfallet redusert fra 2 kg til 0,5 kg i uka i løpet av prosjektet.

Kommunen trekker frem noen vitkige resultater: 

  • ansatte i kommunen og elever på Fagereng skole har fått økt kunnskap om matsvinn
  • undervisningsopplegget om matsvinn skal tilbys flere skoler
  • rådhuskantina er et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon for resten av kommunesamfunnet
  • prosjektet har fått mye omtale i media (se lenker under)
Relevante lenker