Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i Alta kommune

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune ønsker å redusere matsvinnet i egne kantiner og kjøkken.

Kartlagt matbehov og testet mindre emballasjeenheter

Kommunen har kartlagt porsjonsstørrelsene i de ulike kommunale institusjonene som får mat fra storkjøkkenet. For mange av institusjonene ble den totale matmengden nedjustert. Ved å nedjustere porsjonsstørrelsene, ble mindre mat kastet. Se lenker under med matmengder før og etter prosjektet var gjennomført.

Videre testet kommunen ut emballasje i ulike størrelse, slik at det ble lettere å ta vare på porsjoner som det ikke var behov for med en gang.

God kommunikasjon mellom kjøkken og avdelinger er viktig

Ifølge kommunen er god kommunikasjon mellom avdelinger og kjøkken med på å redusere matsvinn. Det er viktig at sentralkjøkkenet til enhver tid vet hvor mange brukere som er på avdelingene, og om det er noen typer mat som det spises mer eller mindre av.

Prosjektansvarlig har vært jevnlig innom alle avdelinger og kommet med forslag til hva matrester kan brukes til.

Økonomisk gevinst er den største bieffekten

Kommunen rapporterer at redusert matsvinn også har en økonomisk gevinst, og at de sparer penger på:

  • matvarer
  • emballasje
  • transport av matvarer
  • produksjonskostnader
  • avfallskostnader
Relevante lenker