Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn i Alta kommune

Prosjektnavn: Redusere matsvinn i Alta kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Alta har startet et arbeid for å redusere matsvinn i den interne driften i kommunen. 

Sykehjemmet i kommunen er nybygd og det er god timing å etablere nye rutiner på kjøkkenet. Når det gjelder skolekantinen ser kommunen for seg å samarbeide med Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvar for kantinen ved Alta videregående skole.

Prosjektet er noe forsinket og startet opp i juni 2021. Så langt har kommunen hatt møter med husverter i omsorgssektoren og hatt webinar med Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er også satt i gang kartlegging av matsvinnet nå før tiltak settes i verk.