Klimasats-prosjekt

Redusere matsvinn ved omsorgssentre

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune skal redusere matsvinnet ved omsorgssentrene i kommunen. Kommune ansatte derfor en prosjektleder som laget et system for å måle matsvinn ved Stener Heyerdahl omsorgssenter.

Matsvinnet ble halvert

Hele 80 prosent av matsvinnet var ved middagsservering. Kjøkkenet justerte derfor porsjonsstørrelsene og flere av rettene som ble servert. Kommunen utviklet også et nytt bestillingssystem for middager. Dette førte til at matsvinnet ble redusert med 50 prosent i testperioden.

Veileder for å redusere matsvinn

Kommunen har også laget en veileder som kan lastes ned under. Veilederen viser hvordan omsorgssentre kan bli matreddere, samtidig som at den gode matomsorgen blir ivaretatt.

Relevante lenker