Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Asker

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Asker kommune har gjennomført tiltak for å redusere matsvinn i kommunale virksomheter.