Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Asker

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har gjennomført tiltak for å redusere matsvinn i kommunale virksomheter.