Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kinn kommune

Fylke: Vestland (N)
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 182 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Kinn kommune skal redusere matsvinn ved fem institusjoner i kommunen. Kommunen har så langt i prosjektet gjennomført veiing ved et eldrehjem og har bare med dette klart å redusere matsvinnet med 25 % som utgjør en besparelse på 315 kg CO2.

Relevante lenker