Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kinn kommune

Fylke: Vestland
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 182 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kinn kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere matsvinn ved fire eldrehjem i kommunen. De ansvarlige for prosjektet har hatt møter med institusjonene, storkjøkken, politisk utvalg og fagforbund for å informere om prosjektet, og involvere ledelsen ved institusjonene i hva som kan få ned matsvinnet.

Prosjektet avdekket at det ble bestilt for mange porsjoner ved en institusjon og at det ble laget mat som beboerne ikke likte så godt å spise.

Kommunen har gjennomført veiing av matsvinnet. Matsvinnet ble redusert med 38,8 prosent ved de fire institusjonene, og kommunen har beregnet en klimagassreduksjon på 68,4 tonn CO2-ekvivalenter. Kommunen har satt mål om 50 prosent reduksjon av matsvinn innen 2030.

Relevante lenker