Hurtigbåtprogrammet

Reduserte meirkostnadar elektriske lokalbåtsamband

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2020 - Jun 2024
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal elektrifisere fire hurtigbåter som trafikkerer rutesambandene Kystvegsekspressen, Florøbassenget og Sogn. Fylkeskommunen forventer å starte driften av sambandet i mai 2024.

Godt grunnlag for anskaffelsen

Tidligere har fylkeskommunen blant annet fått støtte til å utrede mulighetsrommet, se på eierskapsmodeller og utarbeide krav og kontraktsform for elektriske hurtigbåter. Les mer om prosessen i lenkene under.