Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2019 og består av kommunene Ålesund, Sula og Giske og Møre og Romsdal fylkeskommune. Deltakerne har som mål å samordne klimavennlig areal- og transportpolitikk i regionen.

Byanalyser og autonome rutebåter

Gjennom hele 2020 har nettverket hatt flere aktiviteter. Blant annet har de kartlagt arealbruk og transport i en byanalyse i Ålesund. Nettverket har også sett på passasjergrunnlaget og mulige ruter for autonome rutebåter med utgangspunkt i Ålesund (se rapporter under).