Klimasats-prosjekt

Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer

Prosjektnavn: Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi

Trøndelag fylkeskommune skal sammen med Trondheim kommune øke gjenbruk av byggematerialer i regionen. Prosjektet skal blant annet:

  • utvikle kunnskap og erfaring om ombruk av byggematerialer
  • sette i gang et pilotprosjekt på gjenbruk i flere byggeprosjekter

Fylkeskommunen er i gang med undervisning og praktisk ombrukskartlegging på Oppdal videregående skole. De samarbeider blant annet med Resirqel og skolens elever, og vil både informere og inspirere framtidens byggearbeidere.

Hovedutfordringen er å gjennomføre prosjekter i større skala, noe som krever deltakelse av aktører som kan håndtere store volum av byggematerialer.

Ombruk på Oppdal 

Nasjonalparken Næringshage har fått tilskudd fra Innovasjon Norge for å etablere en ombrukshub i Oppdal. Se video fra prosjektet i lenke nedenfor. Ombrukshuben skal være et system for å tilrettelegge for ombruk av overskuddsmaterialer og brukte byggematerialer for næringslivet i Oppdal og Rennebu.

Sirkulære initiativ i Trøndelag

Fylkeskommunen samarbeider også med en rekke andre prosjekter, som Sirkulært og Sirkellaget, se lenker nedenfor.

Relevante lenker