Klimasats-prosjekt

Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune har sammen med Trondheim kommune satt i gang et prosjekt for å øke gjenbruk av byggematerialer i regionen. Prosjektet skal blant annet:

  • utvikle kunnskap og erfaring om ombruk av byggematerialer
  • sette i gang et pilotprosjekt med gjenbruk i flere byggeprosjekter

Fylkeskommunen har ansatt en prosjektleder fra 1. juni 2022.

Undervisning og praktisk kartlegging

Fylkeskommunen er i gang med undervisning og praktisk ombrukskartlegging. De benytter plattformen Loopfront og samarbeider med flere aktører i regionen, som Sirkulært og Sirkellaget. De involverer også studenter og skoleelever, for å informere og inspirere framtidens byggearbeidere.

Plattformen Loopfront brukes i flere prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har kjøpt inn en ny pilotperiode med Loopfront. Dermed kan de ta i bruk en database med betydelig størrelse for testing av transaksjoner for Trondheim Katedralskole, Verdal vgs. og Melhus vgs. Loopfront er også valgt som løsning for noen private byggherrer i byen, og det er nå forsøk på å dele ombruksmaterialer på tvers av virksomheter. 

Trondheim kommune bruker Loopfront for håndtering av varer tilgjengelig på gjenbrukstorget og i byggemassene sine. Kommunen har kartlagt og demontert både Breidablikk skole og småhusbebyggelse på Østmarka. Materialene blir blant annet brukt i et ombruksprosjekt med å bygge gapahuker. Kommunen, SKANSKA, studenter fra NTNU og elever fra byggfag i videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune bidrar inn prosjektet.

Gjenbruk av teglstein

Midt-Norge har kun noen få konkrete eksempler der teglstein er spart og brukt på nytt. Det oppstod to muligheter for Trøndelag fylkeskommune til å utvikle dette markedet våren 2022:

  • teglstein fra Buran Margarinfabrikken
  • teglstein fra Trondheim kommunes enebolig på Dragvoll

Margarinfabrikkens teglstein ble levert til Trøndelag fylkeskommune fra riveentreprenør i juni 2022. Planen er å bruke teglsteinen i byggeprosjekter i Trondheim. Cissi Klein vgs. på Strindheim i Trondheim er et av prosjektene som vurderer å bruke teglstein fra Dragvollbygget. Teglstein fra Dragvoll har ikke fylkeskommunen brukt likevel, mye på grunn av kostnader for montasje av skjermtegl.

Ombruk på Oppdal 

Nasjonalparken Næringshage har fått tilskudd fra Innovasjon Norge for å etablere en ombrukshub i Oppdal. Se video fra prosjektet i lenke nedenfor. Ombrukshuben skal være et system for å tilrettelegge for ombruk av overskuddsmaterialer og brukte byggematerialer for næringslivet i Oppdal og Rennebu.

Kreativt nybrottsarbeid

Fylkeskommunen ser at etablerte arbeidsmetoder og regelverk knyttet til offentlig anskaffelser noen ganger står i veien for gjennomføring av ombrukstransaksjoner. Klimasatsprosjektet gir fylkeskommunen mulighet til å satse på tvers av seksjoner og avdelinger for å finne gode løsninger. Jurister og regnskapsansvarlige må involveres for å finne nye måter å gjennomføre offentlige innkjøp. Samarbeidet med Trondheim kommune vil bygge videre på praktiske resultater i form av økt ombruk totalt for begge parter i 2023.

Relevante lenker