Klimasats-prosjekt

Regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skal sammen med Trondheim kommune øke gjenbruk av byggematerialer i regionen. Prosjektet skal blant annet:

  • utvikle kunnskap og erfaring om ombruk av byggematerialer
  • sette i gang et pilotprosjekt med gjenbruk i flere byggeprosjekter

Fylkeskommune har ansatt en prosjektleder fra 1. juni 2022.

Undervisning og praktisk kartlegging

Fylkeskommunen er i gang med undervisning og praktisk ombrukskartlegging. De benytter plattformen Loopfront og samarbeider med flere aktører i regionen, som Sirkulært og Sirkellaget. De involverer også studenter og skoleelever, for å informere og inspirere framtidens byggearbeidere.

Plattformen Loopfront brukes i flere prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har kjøpt inn en ny pilotperiode med Loopfront. Dermed kan de ta i bruk en database med betydelig størrelse for testing av transaksjoner for Trondheim Katedralskole, Verdal vgs. og Melhus vgs. Loopfront er også valgt som løsning for noen private byggherrer i byen, og det er nå forsøk på å dele ombruksmaterialer på tvers av virksomheter. 

Trondheim kommune bruker Loopfront for håndtering av varer tilgjengelig på gjenbrukstorget og i byggemassene sine. Kommunen har kartlagt og demontert både Breidablikk skole og småhusbebyggelse på Østmarka. Materialene blir blant annet brukt i et ombruksprosjekt med å bygge gapahuker. Kommunen, SKANSKA, studenter fra NTNU og elever fra byggfag i videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune bidrar inn prosjektet.

Gjenbruk av teglstein

Midt-Norge har kun noen få konkrete eksempler der teglstein er spart og brukt på nytt. Det oppstod to glimrende muligheter for Trøndelag fylkeskommune til å utvikle dette markedet våren 2022:

  • teglstein fra Buran Margarinfabrikken
  • teglstein fra Trondheim kommunes enebolig på Dragvoll

Margarinfabrikkens teglstein ble levert til Trøndelag fylkeskommune fra riveentreprenør i juni 2022. Planen er å bruke teglsteinen i byggeprosjekter i Trondheim. Cissi Klein vgs. på Strindheim i Trondheim er et av prosjektene som vurderer å bruke teglstein fra Dragvollbygget. 

Ombruk på Oppdal 

Nasjonalparken Næringshage har fått tilskudd fra Innovasjon Norge for å etablere en ombrukshub i Oppdal. Se video fra prosjektet i lenke nedenfor. Ombrukshuben skal være et system for å tilrettelegge for ombruk av overskuddsmaterialer og brukte byggematerialer for næringslivet i Oppdal og Rennebu.

Kreativt nybrottsarbeid

Fylkeskommunen ser at etablerte arbeidsmetoder og regelverk knyttet til offentlig anskaffelser noen ganger står i veien for gjennomføring av ombrukstransaksjoner. Klimasatsprosjektet gir fylkeskommunen mulighet til å satse på tvers av seksjoner og avdelinger for å finne gode løsninger. Jurister og regnskapsansvarlige må involveres for å finne nye måter å gjennomføre offentlige innkjøp. Samarbeidet med Trondheim kommune vil bygge videre på praktiske resultater i form av økt ombruk totalt for begge parter i 2023.

Relevante lenker