Klimasats-prosjekt

Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen

Prosjektnavn: Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen
Fylke: Nordland (N)
Søker: ANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen. Målet for nettverket er kompetanseheving innen flere områder, blant annet transport, planlegging, klimabudsjett og energi.

I 2020 har nettverket hatt flere møter der tema har vært:

  • klima- og energidata
  • klimaregnskap
  • FNs bærekraftmål
  • klima og arealbruk
  • klimakommunikasjon