Klimasats-prosjekt

Regionalt plan- og klimanettverk for Vesterålen

Fylke: Nordland
Søker: ANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen. Målet for nettverket er kompetanseheving innen flere områder, blant annet transport, planlegging, klimabudsjett og energi.

I 2020 har nettverket hatt flere møter der tema har vært:

  • klima- og energidata
  • klimaregnskap
  • FNs bærekraftmål
  • klima og arealbruk
  • klimakommunikasjon