Klimasats-prosjekt

Ressurseffektivitet og utslippskutt

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tønsberg kommune har beregnet klimaeffekten av økonomiske sparetiltak i kommunen. Resultatene viser at flere av sparetiltakene også vil gi reduserte klimagassutslipp.

Kan spare penger og klimagassutslipp

Kommunen har sett nærmere på klimaeffekten av å innføre logistikkverktøy i hjemmetjenesten, og gjenbruk av møbler i et nytt helsehus.

  • Antall kjørte kilometer vil i snitt reduseres med 27 prosent ved å planlegge mer effektive kjøreruter i hjemmetjenesten. Kommunen vil dermed spare tid, penger og utslipp.
  • Kommunen hadde beregnet å spare over 400 000 kroner og mer enn 10 tonn CO2 ved å gjenbruke egne møbler, eller kjøpe brukte møbler. Allerede etter en uke med anskaffelser, hadde innsparingen økt til 500 000 kroner og mer enn 12 tonn CO2-ekvivalenter. Anskaffelsene, og besparelsene, vil fortsette utover høsten 2021.

Klimabudsjett

Noen av tiltakene kommunen så på egnet seg for arbeidet med klimabudsjettet. Koblingen mot klimabudsjettet åpner opp for ressurseffektivisering på andre arenaer.

Relevante lenker