Klimasats-prosjekt

Risør svømmehall

Fylke: Agder (N)
Søker: RISØR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Risør kommune vil kartlegge klimavennlige løsninger ved bygging en ny svømmehall. Kommunen ønsker blant annet å redusere utslipp i anleggsperioden, benytte massivtre og effektivisere areal- og energibruk.