Klimasats-prosjekt

Risør svømmehall

Fylke: Agder
Søker: RISØR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Risør kommune ville kartlegge klimavennlige løsninger ved bygging av en ny svømmehall. Kommunen ønsket blant annet å redusere utslipp i anleggsperioden, benytte massivtre og effektivisere areal- og energibruk.

Diskusjon om plassering og behov for regulering gjør at arbeidet ble forsinket, og Klimasats-prosjektet er derfor ikke gjennomført.