Klimasats-prosjekt

Risør svømmehall

Prosjektnavn: Risør svømmehall
Fylke: Agder (N)
Søker: RISØR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Risør kommune vil kartlegge klimavennlige løsninger ved bygging en ny svømmehall. Kommunen ønsker blant annet å redusere utslipp i anleggsperioden, benytte massivtre og effektivisere areal- og energibruk.