Klimasats-prosjekt

Rogaland biogassnettverk

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Biogass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune koordinerer arbeidet med satsing på biogass i fylket. Fylkeskommunen ønsker å øke både produksjonen og bruken av biogass.

Biogass fra husdyrgjødsel

Fylkeskommunen vurderer blant annet å etablere et større anlegg for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. Økt produksjon og bruk av lokal biogass kan redusere klimagassutslippene betydelig.

Fylkeskommunen ansatte en prosjektleder som satte i gang ukentlige framdriftsmøter, og i 2022 har nettverket 150 medlemmer. Gruppen har bidratt til kompetanseløft i biogassbransjen i Rogaland gjennom webinarer, befaringer og studieturer i tillegg til nettverksmøter. 

Godt samarbeid på digitale plattformer

På grunn av Covid-19 har nettverket hovedsakelig samarbeidet over nett, noe som har fungert godt. Siden deltakerne ikke behøver å bruke tid eller penger på reise, har antall deltakere på møtene og i nettverket økt.

Relevante lenker