Klimasats-prosjekt

Sarpsborg bibliotek

Fylke: Østfold
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Sarpsborg kommune skal bygge et nytt bibliotek med flere klimavennlige løsninger, blant annet massivtre, grønt tak og reduserte utslipp fra anleggsplassen.

Over 40 prosent klimagassreduksjoner

Foreløpige beregninger viser at valg av byggematerialer vil gi en reduksjon av klimagasser på 43,4 prosent. Sarpsborg kommunes krav er på minimum 40 prosent. Som metode for utregningene har de brukt verktøyet One Click LCA. Bygget er modellert med treramme som sammenlignes med et referansebygg med betongramme. 

Byggestart var august 2022 og planlagt overtakelse er november 2023. Det har vist seg å være vanskeligere med en fossilfri byggeplass på grunn av lite ledig kapasitet i markedet av elektriske anleggsmaskiner. 

Relevante lenker