Klimasats-prosjekt

Sats på sykkel!

Fylke: Vestland
Søker: VIK KOMMUNE
Tilskudd: 52 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vik kommune ønsker at flere innbyggere i kommunen bruker sykkel i stedet for bil, noe som vil bidra til å redusere klimagassutslippet fra transport i kommunen. For å oppnå dette har kommunen lagt bedre til rette for trygg sykkelparkering på strategiske steder og etablert en ordning der lokalbefolkningen gratis kan låne el‐sykkel til utprøving. Den viktigste målgruppen er de som i dag bruker bilen for korte turer, som for eksempel elever som blir kjørt til skolen, foreldre som leverer i barnehagen, folk som kjører på jobb.

Det ble kjøpt inn en el‐hybridsykkel og en el‐lastesykkel. Det er også kjøpt inn tilleggsutstyr til hver sykkel: piggdekk, hjelm, veske til batteriet, lås og skjermer. Kommunen har samarbeidet med Vik bibliotek om administrasjon av utlånsordningen og parkering av syklene i garasje når de ikke er i bruk. 

Alt i alt er lånerne fornøyde, og de fleste hadde ingen erfaring med el‐sykkel fra før av. Flere vurderer å gå til innkjøp av el‐sykkel eller har kjøpt seg en elsykkel. Kommunen mener at det har blitt et økt fokus på el‐sykler og muligheten for at de kan erstatte bil på kortere turer, og dermed fokus på hvordan den enkelte innbygger kan bidra til kommunen sitt klimaarbeid.

Kommunen har savnet å kunne tilby en bysykkel i ordningen, som er bedre egnet for eldre personer på grunn av mer oppreist sittestilling og enklere av‐ og
påstigning. Kommunen har fått en sponsor til å supplere ordningen med en bysykkel.