Klimasats-prosjekt

Sirkulær Kristiansand

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 470 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune ansatte i 2020 en pådriver for sirkulær økonomi, hovedsakelig innen forbruk og avfall.

Satser på sirkulær økonomi

Prosjektmedarbeideren har for det meste jobbet med matsvinn, plast og kommunens satsing på avfallsreduksjon og ombruk.

Kommunen har hatt flere matsvinnforedrag med Trond Moi og laget julekampanje med Geitmyra matkultursenter (se lenker til videoer under). På plast har kommunen støttet flere prosjekter slik som strandryddeuka og Rydd Norge Agder.

For avfall og forbruk har kommunen startet samarbeid med fylkeskommunen om kontormøbler, og med Avfall Sør om ombruksprosjekter for møbler, bøker og digitale ombruksløsninger. Prosjektmedarbeideren har også besøkt skoler og barnehager som jobber med sirkulær økonomi.

Relevante lenker