Klimasats-prosjekt

Sirkulær og klimavennlig idrettsarena

Fylke: Viken
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har utredet klimaløsninger ved bygging av en ny idrettsarena og nye uteområder for Os barneskole. Planen var blant annet å se på materialbruk og massehåndtering.

Klimavennlige materialer, solceller og massehåndtering

Kommunens utgangspunktet var å gjennomføre en BREEAM‐NOR analyse, uten nødvendigvis å sertifisere bygget. Dermed fikk de sett hvilke muligheter som fantes for å gjennomføre klimatiltak. Selv om ikke bygget skal sertifiseres, skal entreprenøren ivareta og dokumentere kravene utarbeidet i BREEAM preanalysen.

Kommunen satte krav i anbudsdokumentene om passivhusnivå, minst 20 prosent reduserte klimagassutslipp fra materialer, og minst 30 prosent reduksjon for materialer og energi i drift. Muligheter for å installere solceller på idrettsarenaens tak og andre energiløsninger ble også vurdert. Detaljer finnes i vedleggene nedenfor.

Anbefalinger fra analysen

Resultatene fra forprosjektet ligger ifølge kommunen inne som anbudskrav, og er premisset for konkurransen av prosjektet. Noen av anbefalingene er

  • bruke lavkarbonbetong type ekstrem, eventuelt type pluss
  • bruke vannbåren varme for oppvarming og kjøling, med energibrønner og varmepumpe
  • vurdere varmegjenvinning av dusjvann
  • benytte solcelleanlegg med lavt klimafotavtrykk fra produksjonen
  • ha et netto energibehov til oppvarming og kjøling som tilsvarer passivhus
  • at alt inventar skal være svanemerket
  • sette klimakrav til sportsdekke og uteområde

I 2022 presenterte kommunen prosjektet på et webinar om tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg.

Ny klimaplan ga økt gjennomslagskraft

Vedtak av den nye klima- og energiplan i Halden kommune, ga økt klimahensyn i prosjekteringsfasen. Dette ga også større aksept for økte kostnader, og gjorde at beslutningsprosesser ble forenklet.

For Halden kommune var kompetansen som rådgivende prosjekteringsselskap hadde innenfor BREEAM‐NOR-arbeidet viktig. Det å ha rådgivere som har alle fag innomhus, med kapasitet til å dekke alle behov som dukker opp i løpet av prosessen, opplevde kommunen som et suksesskriterium.

Brukermedvirkning har også vært viktig, for å få med de ulike gruppene. Halden har et engasjert lokalsamfunn. Ved at alle har fått være med å påvirke, også innenfor klima, har det lagt til rette for en prosess som det er bred enighet bak.

Relevante lenker