Klimasats-prosjekt

Sirkulær økonomi i Listerregionen

Fylke: Agder
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2019 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble etablert i 2017 og består av kommunene Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Det er et faglig nettverk om sirkulær økonomi og industriell symbiose.

I 2020 har nettverket vært en arbeidsgruppe for Regionplan Lister 2030, der sirkulærøkonomi er et av tiltakene.