Klimasats-prosjekt

Sirkulær økonomi i Listerregionen

Prosjektnavn: Sirkulær økonomi i Listerregionen
Fylke: Agder (N)
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2017 og består av kommunene Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Det er et faglig nettverk om sirkulær økonomi og industriell symbiose.

I 2020 har nettverket vært en arbeidsgruppe for Regionplan Lister 2030, der sirkulærøkonomi er et av tiltakene.