Klimasats-prosjekt

Sirkulære anskaffelser på Sunnmøre

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for sirkulære anskaffelser i kommunen. Arbeidet er knyttet til at kommunen har utformet et ny anskaffelsesstrategi og arbeidet med overgang til lavutslippssamfunnet.

Kommunen har fått utarbeidet sjekkliste for sirkulære anskaffelser og miljøkrav til emballasje som kan være til nytte for andre kommuner.