Klimasats-prosjekt

Sirkulære anskaffelser på Sunnmøre

Prosjektnavn: Sirkulære anskaffelser på Sunnmøre
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Kommunen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for sirkulære anskaffelser i kommunen. Arbeidet er knyttet til at kommunen har utformet et ny anskaffelsesstrategi og arbeidet med overgang til lavutslippssamfunnet.

Kommunen har fått utarbeidet sjekkliste for sirkulære anskaffelser og miljøkrav til emballasje som kan være til nytte for andre kommuner.